Autentificare Cloud

Contact

Bill
Ai o afacere? Cu SmartBill facturezi simplu, rapid si ai integrare gratuita e-Factura!       Afla mai multe
#actual

Declararea contractelor de inchiriere la ANAF incepand cu 2023

Modificarea contractelor de munca

Incepand cu anul 2023 se aplica noi prevederi referitoare la declararea contractelor de inchiriere la ANAF.

A. Reguli pentru persoanele fizice

Persoanele fizice care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal, altele decat veniturile din arendare si cele din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, au obligatia inregistrarii contractului incheiat intre parti, precum si a modificarilor survenite ulterior, in termen de cel mult 30 de zile de la incheierea/producerea modificarii acestuia.

Prevederi pentru bunurile in coproprietate

In cazul in care bunul este detinut in comun, fiecare coproprietar are obligatia inregistrarii contractului de inchiriere la organul fiscal competent.

Documente care se depun

In vederea declararii contractului de inchiriere la ANAF, persoanele fizice vor depune urmatoarele documente:

  1. Cererea de inregistrare a contractelor de locatiune
  2. O copie a contractului de inchiriere

Conformitatea cu originalul a copiei contractului de inchiriere, avand numar si data, se efectueaza de catre contribuabil prin inscrierea mentiunii „conform cu originalul” si semnatura acestuia.

Cererea se completeaza in doua exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se pastreaza de catre contribuabil.

Modul de depunere

Documentatia se depune in urmatoarele modalitati:

  • direct la registratura organului fiscal
  • prin posta cu confirmare de primire
  • prin mijloace electronice de transmitere la distanta

Data inregistrarii, la organul fiscal, a contractului de inchiriere, a modificarilor ulterioare sau a incetarii acestuia este, dupa caz, data inregistrarii la registratura organului fiscal competent, data postei sau data inregistrarii cererii pe portal, astfel cum rezulta din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzactionare a informatiilor.

Dovada depunerii

Dovada inregistrarii la organul fiscal competent a contractului de inchiriere, a modificarilor ulterioare sau a incetarii acestuia este:

  • copia cererii avand inscrise numarul si data inregistrarii la organul fiscal — pentru cererile depuse direct la registratura organului fiscal competent
  • copia cererii, insotita de confirmarea de primire semnata de reprezentantul organului fiscal competent — pentru cererile depuse prin posta cu confirmare de primire
  • copia cererii, insotita de mesajul electronic transmis de sistemul de tranzactionare a informatiilor — pentru cererile depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanta

Modificari ulterioare:

Mentiunile privind modificarea sau incetarea contractului de inchiriere se declara prin completarea si depunerea cererii, avand bifata in formular casuta „Modificare” sau „Incetare”, dupa caz, insotita de documentele justificative.

Notificarea neindeplinirii obligatiei de declarare

ANAF notifica persoanele fizice care figureaza in evidentele fiscale cu venituri obtinute din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal si care nu si-au indeplinit obligatia de inregistrare a contractelor de inchiriere. 

B. Optiuni pentru persoanele juridice

Persoanele juridice nu sunt obligate sa declare contractele de inchiriere la ANAF, dar pot opta sa faca acest lucru.

Locatorii pot inregistra la organele fiscale contractele de locatiune pe care le incheie prin inscris sub semnatura privata in calitate de locator atat cu persoane fizice, cat si cu persoane juridice, potrivit prevederilor art. 1.798 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil.

Pentru inregistrarea contractului de locatiune, locatorul depune cererea, insotita de o copie a contractului de locatiune. 

Conformitatea cu originalul a copiei se efectueaza de catre locator prin inscrierea mentiunii „conform cu originalul” si semnatura acestuia. Cererea se completeaza si se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanta. La cerere se anexeaza copia contractului de locatiune.

Modificari ulterioare

Mentiunile privind modificarea sau incetarea contractului de locatiune se declara prin completarea si depunerea cererii, avand bifata in formular casuta „Modificare” sau „Incetare”, dupa caz, insotita de documentele justificative.

Data inregistrarii contractului de locatiune, a modificarilor ulterioare sau a incetarii acestuia este data inregistrarii cererii pe portal, astfel cum rezulta din mesajul electronic de confirmare transmis de sistemul de tranzactionare a informatiilor.

Dovada inregistrarii la organul fiscal competent a contractului de locatiune, a modificarilor ulterioare sau a incetarii acestuia este copia cererii, insotita de mesajul electronic de confirmare a depunerii.

Baza legala: 

  • Ordinul 2031/2022 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 114/2019 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare a contractelor de locatiune, precum si a modelului si continutului formularului „Cerere de inregistrare a contractelor de locatiune”.

Usureaza-ti munca cu gestionarea documentelor si castiga timp pretios pentru afacerea ta! Testeaza produsele SmartBill: program facturare, gestiune si contabilitate. Afla din pagina dedicata e-Factura si e-Transport motivele pentru care merita sa alegi SmartBill.

Despre autor

Delia Mircea, FCCA, este coordonatorul editorial al Contzilla.ro, site-ul contabililor descurcareti, inca de la infiintare (2008). Experienta profesionala a editorului include doua banci, o importanta firma de soft contabil si ERP si o multinationala. In calitate de editor al Contzilla.ro a publicat peste 4.000 de articole de fiscalitate si contabilitate, articole citite de peste 5.000.000 de ori, de catre 1.500.000 de vizitatori unici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *