Autentificare Cloud

Contact

Bill
Iti plac articolele noastre? Afacerea ta va iubi produsele SmartBill.       Afla mai multe
Intrebari din Domeniu

Microintreprinderea – 10 aspecte importante in 2018!

microintreprinderea

Una dintre cele mai avantajoase forme de organizare ale unei persoane juridice din punct de vedere fiscal, microintreprinderea trebuie sa indeplineasca anumite conditii si are un regim care cunoaste modificari in 2018.

1. Microintreprinderea este o persoana juridica romana care indepline?te cumulativ urmatoarele conditii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

 • a realizat venituri care nu au depa?it echivalentul in lei a 1.000.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in euro este cel valabil la inchiderea exercitiului financiar in care s-au inregistrat veniturile;
 • capitalul social al acesteia este detinut de persoane, altele decat statul ?i unitatile administrativ-teritoriale;
 • nu se afla in dizolvare, urmata de lichidare, inregistrata in registrul comertului sau la instantele judecatore?ti.

2. O entitate nou infiintata nu poate opta pentru alt regim fiscal decat cel de microintreprindere daca la data inregistrarii la Registrul Comertului este indeplinita conditia de mai sus privind capitalul social.

Conform Codului fiscal care era valabil in 2017, persoana juridica romana nou-infiintata care, la data inregistrarii in Registrul Comertului, avea subscris un capital social de cel putin 45.000 lei putea opta sa fie platitoare de impozit pe profit. Optiunea era definitiva, cu conditia mentinerii valorii capitalului social de la data inregistrarii, pentru intreaga perioada de existenta a persoanei juridice respective. In 2018 aceasta conditie s-a eliminat, insa companiile care au decis majorare de capital pentru a putea plati impozit pe profit au ramas cu aceste resurse blocate in capital.

Ca o paranteza, incepand cu 1 ianuarie 2018 s-au eliminat si prevederile care restrictionau tipul de activitati si ponderea veniturilor din consultanta si management.

3. Cotele de impozitare

In prezent microintreprinderile pot avea 2 cote de impozitare in functie de numarul de salariati:

 • 1% pentru microintreprinderile care au unul sau mai multi salariati;
 • 3% pentru microintreprinderile care nu au salariati.

Exceptie: Entitatile nou-infiintate, care au cel putin un salariat ?i sunt constituite pe o durata mai mare de 48 de luni, iar actionarii/asociatii lor nu au detinut titluri de participare la alte persoane juridice, aplica cota de impozitare de 1% pentru primele 24 de luni de la data inregistrarii persoanei juridice romane.

4. Conditia privitoare la salariat se considera indeplinita daca angajarea se efectueaza in termen de 60 de zile inclusiv de la data inregistrarii persoanei juridice respective.

5. Prin salariat se intelege persoana angajata cu contract individual de munca cu norma intreaga.

6. Situatii echivalente:

a) microintreprinderea poate avea persoane angajate cu contract individual de munca cu timp partial daca fractiunile de norma prevazute in acestea, insumate, reprezinta echivalentul unei norme intregi;

b) au incheiate contracte de administrare sau mandat, potrivit legii, in cazul in care remuneratia acestora este cel putin la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

7. Modificarea numarului de salariati in cursul anului

Daca in cursul anului fiscal, numarul de salariati se modifica, cotele de impozitare se aplica in mod corespunzator, incepand cu trimestrul in care s-a efectuat modificarea. Pentru microintreprinderile care au un salariat ?i care aplica cota de impozitare de 1%, al caror raport de munca inceteaza, conditia referitoare la numarul de salariati se considera indeplinita daca in cursul aceluia?i trimestru este angajat un nou salariat.

Microintreprinderile care nu au niciun salariat, in situatia in care angajeaza un salariat, in scopul modificarii cotelor de impozitare, trebuie sa faca acest lucru cu contract individual de munca pe durata nedeterminata sau pe durata determinata pe o perioada de cel putin 12 luni.

8. Cand poti sa iti schimbi regimul de impozitare si ce alternative ai?

Daca in cursul unui an fiscal microintreprinderea realizeaza venituri mai mari de 1.000.000 euro, aceasta datoreaza impozit pe profit, incepand cu trimestrul in care s-a depa?it aceasta limita.

Principiul functioneaza si invers: platitorii de impozit pe profit care indeplinesc conditia de incadrare ca microintreprindere trebuie sa isi schimbe de asemenea regimul fiscal.

Astfel, platitorii de impozit pe profit in anul 2017, care la 31.12.2017 indeplinesc condi?iile pentru incadrarea in categoria microintreprinderilor in anul 2018, depun declara?ia 010 pentru modificarea vectorului fiscal pana la data de 31 martie 2018.

Situatia la 31.12.2017 pentru acesti contribuabili a fost mai speciala, fiindca incepand cu 01.01.2018 s-au schimbat destul de semnificativ conditiile pentru incadrarea unei entitati in categoria microintreprinderilor si astfel, mai multe entitati care au functionat ca platitori de impozit pe profit (cum ar fi cele cu cifra de afaceri intre 500.001 si 1.000.000 euro) s-au regasit in situatia de a deveni microintreprindere.

Sunt afectate de acest regim fiscal entitatile care au cheltuieli mari si marja mica, entitatile aflate in plin proces investitional, cand au cheltuieli ridicate, entitatile care efectuau sponsorizari obtinand astfel credit fiscal etc. Astfel, previziunile fiscale ale acestor entitati au fost afectate de noutatile legislative cu incidenta de la 1 ianuarie 2018.

9. Cum se calculeaza efectiv impozitul pe venitul microintreprinderilor?

Impozit micro = cota de impozit * baza impozabila

Cota de impozit poate sa fie 1% sau 3% asa cum am vazut mai sus.

Baza impozabila este formata din veniturile din orice sursa, din care se scad:

 • veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;
 • veniturile aferente costurilor serviciilor in curs de executie;
 • veniturile din productia de imobilizari corporale ?i necorporale;
 • veniturile din subventii;
 • veniturile din provizioane, ajustari pentru depreciere sau pentru pierdere de valoare, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil sau au fost constituite in perioada in care persoana juridica romana era supusa impozitului pe veniturile microintreprinderilor;
 • veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobanzi ?i/sau penalitati de intarziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;
 • veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau activelor corporale proprii;
 • veniturile din diferente de curs valutar;
 • veniturile financiare aferente creantelor ?i datoriilor cu decontare in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora;
 • valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturarii, inregistrate in contul "709", potrivit reglementarilor contabile aplicabile;
 • veniturile aferente titlurilor de plata obtinute de persoanele indreptatite, potrivit legii, titulari initiali aflati in evidenta Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor sau mo?tenitorii legali ai acestora;
 • despagubirile primite in baza hotararilor CEDO;
 • veniturile obtinute dintr-un stat strain cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri, daca acestea au fost impozitate in statul strain.

si la care se adauga:

 • valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturarii, inregistrate in contul "609", potrivit reglementarilor contabile aplicabile;
 • in trimestrul IV sau in ultimul trimestru al perioadei impozabile, in cazul contribuabililor care i?i inceteaza existenta, diferenta favorabila dintre veniturile din diferente de curs valutar/veniturile financiare aferente creantelor ?i datoriilor cu decontare in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora, ?i cheltuielile din diferente de curs valutar/cheltuielile financiare aferente, inregistrate cumulat de la inceputul anului;
 • rezervele, cu exceptia celor reprezentand facilitati fiscale, reduse sau anulate, reprezentand rezerva legala, rezerve din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, care au fost deduse la calculul profitului impozabil ?i nu au fost impozitate in perioada in care microintreprinderile au fost ?i platitoare de impozit pe profit, indiferent daca reducerea sau anularea este datorata modificarii destinatiei rezervei, distribuirii acesteia catre participanti sub orice forma, lichidarii, divizarii, fuziunii contribuabilului sau oricarui alt motiv;
 • rezervele reprezentand facilitati fiscale, constituite in perioada in care microintreprinderile au fost ?i platitoare de impozit pe profit, care sunt utilizate pentru majorarea capitalului social, pentru distribuire catre participanti sub orice forma, pentru acoperirea pierderilor sau pentru oricare alt motiv. In situatia in care rezervele fiscale sunt mentinute pana la lichidare, acestea nu sunt luate in calcul pentru determinarea bazei impozabile ca urmare a lichidarii.

Daca ai achizitionat casa de marcat pe microintreprindere, valoarea de achizitie a acesteia se deduce din baza impozabila, in conformitate cu documentul justificativ, in trimestrul in care au fost puse in functiune. Aceasta prevedere era valabila si in 2017.

10. Declararea si plata impozitului

Calculul ?i plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor se efectueaza trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul.

Declaratia 100 aferenta se depune tot trimestrial pana la aceeasi data.

About author

Delia Mircea, FCCA, este coordonatorul editorial al Contzilla.ro, site-ul contabililor descurcareti, inca de la infiintare (2008). Experienta profesionala a editorului include doua banci, o importanta firma de soft contabil si ERP si o multinationala. In calitate de editor al Contzilla.ro a publicat peste 4.000 de articole de fiscalitate si contabilitate, articole citite de peste 5.000.000 de ori, de catre 1.500.000 de vizitatori unici.

32 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *