Autentificare Cloud

Contact

Bill
Ai o afacere? Cu SmartBill facturezi simplu, rapid si ai integrare gratuita e-Factura!       Afla mai multe
#actual

Numarul de microintreprinderi limitat din 2024, negociere colectiva – Cronica antreprenoriala

Ordonanta 115/2023

Afla noutatile legislative din Cronica antreprenoriala saptamanala:

1.Un act normativ publicat vineri, 15 decembrie 2023 aduce noi schimbari legislative, neasteptate. Este vorba de Ordonanta 115/2023.

Microintreprinderile vor fi afectate in primul rand prin prisma urmatoarelor modificari:

 1. se modifica una din conditiile de incadrare ca microintreprindere – o detinere de peste 25% poate avea loc intr-o singura microintreprindere, nu in 3 ca pana acum.
 2. se va lua in calcul procentului de detineri nu numai detinerile directe dar si cele indirecte
 3. se introduce o conditie noua pentru a putea fi microintreprindere: sa se depuna pana la termen situatiile financiare anuale
 4. se introduce prevederea ca in aplicarea plafonului de 500.000 euro, limita privind veniturile realizate se verifica luand in calcul veniturile realizate de persoana juridica romana, cumulate cu veniturile intreprinderilor legate cu aceasta, astfel cum sunt definite potrivit prevederilor Legii 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare.
 5. sponsorizarile si valoarea caselor de marcat nu se vor mai putea scadea din impozit.
 6.  se elimina exceptia prin care societatile din HORECA beneficiau de exceptia de a nu avea salariat si de a putea depasi plafonul de 500.000 euro.
 7. nu va putea intra sub incidenta regimului micro, persoana juridica romana care desfasoara activitati in domeniul asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital, precum si persoana juridica romana care desfasoara activitati de intermediere/distributie in aceste domenii, cu exceptia intermediarilor secundari de asigurari si/sau reasigurari, definiti potrivit legii, care au realizat venituri din activitatea de distributie de asigurari/reasigurari in proportie de pana la 15% inclusiv din veniturile totale.

In ceea ce priveste platitorii de impozit pe profit noutatile sunt:

 1. se introduce in categoria cheltuielilor sociale deductibile limitat la 5% aplicata cheltuielilor cu salariile cheltuielile pentru functionarea corespunzatoare a unor unitati aflate in administrarea contribuabililor, precum: crese, gradinite.
 2. se limiteaza la 50% deductibilitatea cheltuielilor de functionare, intretinere si reparatii aferente unui sediu aflat in locuinta proprietate personala a unei persoane fizice, folosita si in scop personal, corespunzatoare suprafetelor puse la dispozitia contribuabilului in baza contractelor incheiate intre parti, in acest scop
 3. Se elimina din lista cheltuielilor nedeductibile cheltuielile privind bursele private. Se introduce prevederea ca pentru determinarea rezultatului fiscal, contribuabilii care efectueaza cheltuieli privind bursele private insumeaza aceste cheltuieli in limita a 1.500 lei/fiecare bursa acordata, cu cheltuielile sociale iar suma rezultata se deduce in limita prevazuta pentru cheltuieli sociale de 5%.
 4. pierderile fiscale anuale stabilite prin declaratia de impozit pe profit, incepand cu anul 2024/anul fiscal modificat care incepe in anul 2024, dupa caz, se recupereaza din profiturile impozabile realizate, in limita a 70% inclusiv, in urmatorii 5 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua in ordinea inregistrarii acestora, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit.

E-factura 

a) Se reduce termenul de transmitere a e-factura de la 5 zile lucratoare la 5 zile calendaristice. Mai precis, termenul-limita pentru transmiterea e-factura este de 5 zile calendaristice de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de 5 zile calendaristice de la data-limita prevazuta pentru emiterea facturii la art. 319 alin. (16) din Codul fiscal (adica 20 (5+15) a lunii urmatoare ).

b) Se elimina obligatia transmiterii facturilor simplificate prin sistemul RO  e-Factura.

c) Se introduc prevederi pentru situatia in care nu functioneaza sistemul RO e-Factura.

Mai precis, in situatia in care sistemul national privind factura electronica RO e-Factura nu este funcțional timp de minimum 24 de ore, obligația de transmitere a facturii se suspenda pana la repunerea in funcțiune a sistemului. Pentru situația aceasta,  se aplica in mod corespunzator prevederile art. 319 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, cu conditia transmiterii ulterioare, in sistemul național privind factura electronica RO e-Factura, a facturilor electronice emise.

Perioadele de nefunctionare a sistemul național privind factura electronica RO e-Factura vor fi publicate pe paginile de internet ale Agentiei Naționale de Administrare Fiscala si Ministerului Finantelor.

 1. amenzile la RO e-factura se vor aplica incepand cu 1 iulie 2024.
 2. pentru nerespectarea obligatiei de  transmitere si primire a facturilor prin RO e-factura se aplica o amenda de 15% din valoarea facturii.

Veniturile din chirii 

Incepand cu anul 2024, se introduce o prevedere noua in situatia in chiriasul este persoana juridica si proprietarul persoana fizica.

Pe scurt cele doua modificari la veniturile din chirii sunt:

 • se introduce o cota forfetara de cheltuieli de 20%
 • chiriasul persoana juridica retine la sursa impozitul, il declara si il plateste la stat.

Venitul brut reprezinta totalitatea sumelor in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura stabilite potrivit contractului incheiat intre parti.

Venitul net din cedarea folosintei bunurilor se stabileste la fiecare plata, de catre platitorii de venit, persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila, prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 20% asupra acestuia.

Impozitul calculat si retinut reprezinta impozit final si se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.

Amenzi la legea contabilitatii

O serie de amenzi la legea contabilitatii au fost majorate prin OUG 115/2023:

a) Detinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor si datoriilor, precum si efectuarea de operatiuni economico-financiare, fara sa fie inregistrate in contabilitate se pedepseste cu amenda de la  2.000 lei  la 20.000 lei (anterior de la 1.000 lei la 10.000 lei).

b) Nerespectarea reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice, respectiv de institutiile cu atributii de reglementare in domeniul contabilitatii cu privire la aprobarea politicilor si procedurilor contabile prevazute de legislatie se sanctioneaza cu amenda  de la  4.000 lei la 10.000 lei (anterior de la 300 lei la 4.000 lei).

c) In plus nerespectarea reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice, respectiv de institutiile cu atributii de reglementare in domeniul contabilitatii cu privire la:
intocmirea, semnarea si depunerea la Ministerul Finantelor Publice si la unitatile teritoriale ale acestuia, precum si la institutiile publice ierarhic superioare a situatiilor financiare trimestriale si anuale ale institutiilor publice, potrivit legii se va sanctiona cu amenda de la  3.000 lei la 6.000 lei (anterior 1.000 lei la 3.000 lei).

2.ITM Salaj reminteste intr-un comunicat ca potrivit prevederilor Legii nr. 367/2022  privind dialogul social, negocierea colectiva este obligatorie la nivelul unitatilor care au cel putin 10 angajati/lucratori.

Angajatorii au obligatia sa informeze angajatii/lucratorii din unitate cu privire la obligatia de a initia negocierea colectiva si vor preciza cele doua variante posibile pentru a incepe negocierea, respectiv infiintarea unei organizatii sindicale sau dreptul de a se inscrie intr-un sindicat infiintat la nivelul sectorului de negociere ori posibilitatea de a-si alege reprezentanti.

La finalizarea negocierii, contractul colectiv de munca se incheie pe o perioada determinata, cuprinsa  intre 12  si  24 de luni, cu posibilitatea prelungirii prin acordul partilor, o singura data, cu cel mult 12 luni.

Contractele colective de munca la nivel de unitate si actele aditionale la acestea se incheie in forma scrisa, se depun si se inregistreaza  la inspectoratul teritorial de munca din raza sediului angajatorului.

3.Potrivit proiectului legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2024, castigul salarial mediu brut pe anul 2024 a fost stabilit la 7.567 lei.

Cuantumul ajutorului de deces se stabileste, in conditiile legii, in cazul:

a) asiguratului sau pensionarului, la 7.567 lei;

b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 3.784 lei.

Usureaza-ti munca cu gestionarea documentelor si castiga timp pretios pentru afacerea ta! Testeaza produsele SmartBill: program facturare, gestiune si contabilitate. Afla din pagina dedicata e-Factura si e-Transport motivele pentru care merita sa alegi SmartBill.

Despre autor

Delia Mircea, FCCA, este coordonatorul editorial al Contzilla.ro, site-ul contabililor descurcareti, inca de la infiintare (2008). Experienta profesionala a editorului include doua banci, o importanta firma de soft contabil si ERP si o multinationala. In calitate de editor al Contzilla.ro a publicat peste 4.000 de articole de fiscalitate si contabilitate, articole citite de peste 5.000.000 de ori, de catre 1.500.000 de vizitatori unici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *