Autentificare Cloud

Contact

Bill
Ai o afacere? Cu SmartBill facturezi simplu, rapid si ai integrare gratuita e-Factura!       Afla mai multe
#actual

Situatii financiare pe 2023, declaratia unica – Cronica antreprenoriala

Situatii financiare 2023

Afla noutatile legislative din Cronica antreprenoriala saptamanala:

1.Formatul electronic al declaratiei unice este disponibil incepand cu data de 10.01.2024 pe site-ul www.anaf.ro, in sectiunea Servicii Online/ Descarcare declaratii electronice.

Termenul de depunere este 27 mai 2024. Prin aceasta se declara impozitul pe veniturile realizate si contributiile sociale datorate pe anul 2023, precum si impozitul estimat si contributiile sociale aferente anului 2024. 

Declaratia unica se depune prin intermediul serviciului Spatiul Privat Virtual (SPV), accesand sectiunea Depunere Declaratie Unica si alte formulare SPV-PF precum si in format letric, direct la registratura organului fiscal sau prin posta, cu confirmare de primire.

2.S-a publicat formatul pdf al situatiilor financiare anuale pe anul 2023.

Acest format este disponibil la adresa: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/1002_5_2023.html

Formatul electronic al situatiilor financiare anuale la 31 decembrie 2023 consta intr-un fisier PDF avand atasat un fisier xml (care contine formularele cod 10, cod 20, cod 30 si cod 40), la care trebuie atasat si un fisier cu extensia zip.

Fisierul cu extensia zip va contine documentele cerute de lege precum: 

a) note explicative la situatiile financiare anuale, situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de numerar, dupa caz; 

b) raportul administratorilor; 

c) raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz; 

d) propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile; 

e) declaratia scrisa a persoanelor prevazute la art. 10 alin. (1) din legea contabilitatii, prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale) scanate alb-negru, lizibil, si cu o rezolutie care sa permita incadrarea in limita a 10 MB a fisierului PDF la care este atasat fisierul zip. Fisierul zip atasat situatiilor financiare anuale nu va contine parola.

3.DGRFP Galati a publicat un material util cu privire la exceptiile de la obligatia raportarii in e-Factura.

In relatia B2B:

a) livrarile de bunuri prevazute la art. 294 alin. (1) lit. a) si b) si alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare:

b) livrarile de bunuri/prestarile de servicii efectuate catre persoane impozabile care nu sunt stabilite si nici inregistrate in scopuri de TVA in Romania, conform art. 266 alin. (2) si, respectiv, art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) livrarile de bunuri/prestarile de servicii pentru care se emit facturi simplificate conform prevederilor art. 319 alin. (12) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;

d)prestarile de servicii pentru care emiterea facturii nu face obiectul normelor de facturare aplicabile in Romania conform art. 319 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

In relatia B2G:

Raportarea nu se aplica facturilor electronice emise ca urmare a executarii contractelor clasificate potrivit legii sau in cazul in care atribuirea si executarea contractului de achizitie publica au necesitat impunerea, potrivit dispozitiilor legale, a unor masuri speciale de securitate pentru protejarea unor interese esentiale de securitate ale statului.

4. Cazierul fiscal tine evidenta persoanelor fizice, juridice si a entitatilor fara personalitate juridica care au savarsit fapte sanctionate de legile fiscale, contabile, vamale si de cele care privesc disciplina financiara, iar acesta are ca scop prevenirea si combaterii evaziunii fiscale, precum si eficientizarea procesului de administrare a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri ale bugetului general consolidat datorate de catre contribuabili.

Eliberarea cazierului fiscal se face de indata de catre organul fiscal, gratuit, in baza unui cereri care poate fi depusa la orice organ fiscal competent in eliberarea certificatului de cazier fiscal, indiferent de domiciliul fiscal al contribuabilului sau poate fi depusa prin mijloace electronice de transmitere la distanta, in conditiile prevazute de Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare (prin intermediul Spatiului privat Virtual).
Certificatul de cazier fiscal este valabil 30 de zile de la data emiterii si numai in scopul in care a fost eliberat.

5. Incepand cu data de 01.01.2024, potrivit OUG nr. 115/2023, se includ alaturi de alte 8 categorii de venituri in categoria veniturilor netaxabile in limita plafonului lunar de cel mult 33% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat sau din solda lunara/salariul lunar acordata/acordat potrivit legii: sumele suportate de catre angajator pentru plasarea copiilor angajatilor proprii in unitati de educatie timpurie, potrivit legii, in limita stabilita de acesta, dar nu mai mult de 1.500 lei/luna pentru fiecare copil.

In cazul sumelor platite direct de catre angajat, acestea se acorda de catre angajator, in limita aceluiasi plafon, pe baza documentelor justificative prezentate de angajat.

Suma se acorda unui singur parinte, la un singur angajator. Acesta va prezenta in acest sens o declaratie pe propria raspundere . In situatia in care desfasoara activitate la mai multi angajatori, angajatul are obligatia sa declare ca nu beneficiaza de astfel de plati de la un alt angajator.

Acest beneficiu care se incadreaza in categoria de mai sus nu se supune impozitului si nici contributiilor sociale: CAS si CASS.

6. Incepand cu anul 2024 se abroga prevederile prin care microintreprinderile care efectueaza sponsorizari scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microintreprinderilor pana la nivelul valorii reprezentand 20% din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat pentru trimestrul in care au inregistrat cheltuielile respective.

Platitorii de impozit pe profit pot in continuare sa efectueze sponsorizari in limitele stabilite in anul 2023.

7.In anul 2024 se aplica urmatorii indicatori:

a) castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat este de:   7.567 lei – incepand cu 1 ianuarie 2024.

b) venitul minim lunar asigurat in baza contractului de asigurare sociala este de 3.300 lei (valoarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata incepand cu data de 1 octombrie 2023). Cuantumul contributiei de asigurari sociale aferent acestui venit este de 825 lei.

 c) valoarea punctului de pensie este de:  2.032 lei.

d) indicele de corectie utilizat pentru determinarea cuantumului pensiei este de 1,41.

e) cuantumul ajutorului de deces este de: 7.567 lei – in cazul decesului asiguratului sau pensionarului si 3.784 lei – in cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau  pensionarului.

Usureaza-ti munca cu gestionarea documentelor si castiga timp pretios pentru afacerea ta! Testeaza produsele SmartBill: program facturare, gestiune si contabilitate. Afla din pagina dedicata e-Factura si e-Transport motivele pentru care merita sa alegi SmartBill.

Despre autor

Delia Mircea, FCCA, este coordonatorul editorial al Contzilla.ro, site-ul contabililor descurcareti, inca de la infiintare (2008). Experienta profesionala a editorului include doua banci, o importanta firma de soft contabil si ERP si o multinationala. In calitate de editor al Contzilla.ro a publicat peste 4.000 de articole de fiscalitate si contabilitate, articole citite de peste 5.000.000 de ori, de catre 1.500.000 de vizitatori unici.

1 Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *