Autentificare Cloud

Contact

Bill
Ai o afacere? Cu SmartBill facturezi simplu, rapid si ai integrare gratuita e-Factura!       Afla mai multe
Intrebari din Domeniu

Ce sunt veniturile din investitii si cum se impoziteaza?

Venituri Investitii

Din perspectiva fiscala, veniturile din investitii sunt reprezentate de urmatoarele categorii:

 • venituri din dividende
 • venituri din dobanzi
 • castiguri din transferul titlurilor de valoare si orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv derivate
 • castiguri din transferul aurului financiar – mai rar intalnit in practica
 • venituri din lichidarea unei persoane juridice

Veniturile din Romania din transferul titlurilor de valoare

In cazul titlurilor de valoare, veniturile din transferul titlurilor de valoare, emise de rezidenti romani, sunt considerate ca fiind obtinute din Romania, indiferent daca sunt primite in Romania sau in strainatate.

Venituri neimpozabile

Nu sunt venituri impozabile urmatoarele:

 • veniturile realizate din detinerea si transferul instrumentelor financiare care atesta datoria publica a statului, precum si a unitatilor administrativ-teritorial (ex. veniturile din dobanzi obtinute la titluri de stat).
 • venituri repartizate membrilor caselor de ajutor reciproc in functie de fondul social detinut.
 • veniturile realizate la prima tranzactionare a actiunilor emise de Fondul Proprietatea de catre persoanele fizice carora le-au fost emise aceste actiuni.
 • veniturile aferente titlurilor de plata obtinute de persoanele indreptatite potrivit legii, titularii initiali aflati in evidenta Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor sau mostenitorii acestora.

Nu genereaza venituri impozabile:

 • transferul de titluri de valoare la momentul dobandirii acestora cu titlu de mostenire ori donatie;
 • transferurile directe de proprietate asupra valorilor mobiliare/partilor sociale, in urmatoarele situatii:
  • iesirea din indiviziune, la momentul transferului respectiv, inclusiv in cazul celor operate de catre depozitarul central, potrivit legislatiei pietei de capital
  • transferurile intre soti
 • conversia certificatelor de depozit in actiuni suport/drepturi de alocare suport si a actiunilor/drepturilor de alocare in certificate de depozit in conformitate cu prevederile legislatiei in materie privind actiunile suport pentru certificatele de depozit;
 • acordarea valorilor mobiliare sub forma drepturilor de preferinta, inclusiv subscrierea;
 • distribuirea in bani sau in natura, efectuata ca urmare a restituirii cotei-parti din aporturi, cu ocazia reducerii capitalului social, potrivit legii;
 • distribuirea de prime de emisiune, proportional cu partea ce ii revine fiecarui participant la persoana juridica;
 • conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative, a actiunilor dintr-o categorie in cealalta, a unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni, in conformitate cu prevederile legislatiei in materie;
 • aportul in natura reprezentand actiuni emise de societati/parti sociale, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ?i completarile ulterioare.

Cum se determina profitul net anual/pierderea neta anuala din transferul titlurilor de valoare?

Castigul net anual/pierderea neta anuala se determina ca diferenta intre castigurile si pierderile inregistrate in cursul anului fiscal respectiv, cumulat de la inceputul anului din transferul titlurilor de valoare si orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate.

La determinarea castigului net anual/pierderii nete anuale sunt luate in calcul si costurile aferente tranzactiilor care nu pot fi alocate direct fiecarei tranzactii.

Castigul net anual/Pierderea neta anuala se determina de catre contribuabil, pe baza declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice.

Intermediarii, societatile de administrare a investitiilor sau societatile de investitii autoadministrate, care efectueaza tranzactiile anterioare, au urmatoarele obligatii:

 • calcularea castigului/pierderii pentru fiecare tranzactie efectuata pentru contribuabil sau anual, dupa caz
 • transmiterea catre fiecare contribuabil a informatiilor privind totalul castigurilor/pierderilor, in forma scrisa, pentru tranzactiile efectuate in cursul anului fiscal, pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului curent pentru anul anterior
 • sa depuna anual, pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului curent, pentru anul anterior, la organul fiscal competent o declaratie informativa privind totalul castigurilor/pierderilor, pentru fiecare contribuabil

Impozitul reprezinta 10% si este aplicabil doar diferentei pozitive de castig. Pierderile fiscale din anii precedenti se raporteaza de la an la an. Persoana care obtine castig si datoreaza astfel impozit,  mai datoreaza si CASS 10% daca realizeaza venituri peste 12 salarii minime. Plafonul pentru plata CASS este limitat la cele 12 salarii minime, iar in cazul in care persoana realizeaza venituri superioare acestuia, va achita 10% aplicat la plafon.

Cum se retine impozitul din veniturile din investitii?

 • dobanzile pentru depozitele la vedere/conturi curente se impun cu o cota de 10% din suma acestora, impozitul fiind final, indiferent de data constituirii raportului juridic. Impozitul se calculeaza si se retine de catre banci.
 • Veniturile sub forma dobanzilor platite de societatea emitenta a valorilor mobiliare imprumutate, pe parcursul perioadei de imprumut inaintea restituirii acestora, se impun cu o cota de 10% din suma acestora, impozitul fiind final. Calculul si retinerea impozitului se efectueaza de platitorul de venit la data la care acestea sunt platite.
 • Venitul impozabil obtinut din lichidarea unei persoane juridice de catre actionari/asociati persoane fizice sau din reducerea capitalului social, care nu reprezinta distributii in bani sau in natura ca urmare a restituirii cotei-parti din aporturi se impun cu o cota de 10%, impozitul fiind final. Obligatia calcularii, retinerii si platii impozitului revine persoanei juridice.
 • Veniturile sub forma de dividende, inclusiv castigul obtinut ca urmare a detinerii de titluri de participare definite de legislatia in materie la organisme de plasament colectiv se impun cu o cota de 5% din suma acestora, impozitul fiind final. Obligatia calcularii si retinerii impozitului pe veniturile sub forma de dividende revine persoanelor juridice, odata cu plata dividendelor/sumelor reprezentand castigul obtinut ca urmare a detinerii de titluri de participare de catre actionari/asociati/investitori.

Testeaza gratuit aplicatiile noastre: Facturare, Gestiune sau Contabilitate si afla mai multe despre cum te ajuta ecosistemul SmartBill sa iti cresti afacerea.

Despre autor

Delia Mircea, FCCA, este coordonatorul editorial al Contzilla.ro, site-ul contabililor descurcareti, inca de la infiintare (2008). Experienta profesionala a editorului include doua banci, o importanta firma de soft contabil si ERP si o multinationala. In calitate de editor al Contzilla.ro a publicat peste 4.000 de articole de fiscalitate si contabilitate, articole citite de peste 5.000.000 de ori, de catre 1.500.000 de vizitatori unici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *