Autentificare Cloud

Contact

Bill
Ai o afacere? Cu SmartBill facturezi simplu, rapid si ai integrare gratuita e-Factura!       Afla mai multe
#actual

Cronica antreprenoriala – CAS si CASS din oficiu, inscrierea in registrul RO e-Factura

Cronica antreprenoriala

Noutatile legislative din saptamana aceasta sunt prezentate pe scurt in cronica antreprenoriala:

1. In baza OUG nr.30/2020 si OUG nr.132/2020 s-au acordat unele indemnizatii lunare pentru profesionisti, avocati si persoane fizice care obtin venituri exclusiv din drepturile de autor si drepturi conexe, in cazul intreruperii sau reducerii activitatii ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, indemnizatii pentru care se datoreaza:

 • impozit pe venit
 • contributie de asigurari sociale
 • contributie de asigurari sociale de sanatate

Obligatiile fiscale se declara prin Declaratia unica. In cazul nedepunerii declaratiei fiscale, ANAF poate sa procedeze la stabilirea din oficiu a creantelor fiscale prin decizie de impunere.

In acest sens s-a publicat O 1608/03.11.2021 pentru modificarea procedurii privind stabilirea din oficiu a CAS si a CASS datorate de persoanele fizice, precum si a modelului si continutului unor formulare .

2. Procedura privind inregistrarea in registrul RO e-Factura a fost publicata in MOF prin O 1713/01.11.2021. Ordinul reglementeaza si modelul, continutul si instructiunile de completare ale formularului 084  ”Cerere privind inregistrarea in Registrul RO e-factura/ renuntare la cererea privind inregistrarea in Registrul RO e-Factura”.

Orice entitati care desfasoara activitate economica constand in executarea de lucrari, livrarea de bunuri/produse si/sau prestarea de servicii, care emit facturi electronice catre alti operatori economici (relatii B2B), pot opta pentru transmiterea acestora catre destinatari folosind sistemul national privind factura electronica RO e-Factura.

Emitentul facturii electronice, care opteaza pentru transmiterea acesteia in sistemul national privind factura electronica RO e-Factura, este obligat sa se inregistreze in Registrul operatorilor care au optat pentru utilizarea sistemului national privind factura electronica RO e-Factura (Registrul RO e-Factura). Mai mult, in vederea utilizarii sistemului, atat emitentul facturii electronice, cat si destinatarul acesteia trebuie sa fie inregistrati in Registrul RO e-Factura.

3. Intr-un comunicat publicat in 25 octombrie 2021, Compania Nationala Posta Romana a anuntat posibilitatea clientilor sai de acces total la serviciul universal in toate subunitatile postale, in conditii de siguranta, in contextul suplimentarii masurilor de limitare a raspandirii infectarii cu SARS-Cov-2. La intrarea in oficii, nu se solicita prezentarea Certificatului verde.

Prin natura activitatii sale de furnizor de servicii postale universale, Posta Romana este exceptata, in conformitate cu art.12, alin. (8) din Anexa la HG 1130/2021 de la prevederile Hotararii pentru modificarea anexelor nr. 2 si 3 la HG nr. 1.090/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 10 octombrie 2021, se mai arata in comunicat.

4. Ministerul muncii propune pentru 2022 un contingent de lucratori straini nou admisi pe piata muncii, majorat fata de 2021.  Astfel, intr-un proiect publicat in 01.11.2021 se propune ca pentru anul 2022 acesta sa fie de 100.000 de lucratori. Acest numar de lucratori se stabileste anual, prin Hotarare a Guvernului.

5. S-au publicat normele pentru scutirile temporare la importul sau livrarile de anumite produse anti Covid – O 1345/01.11.2021. In legislatie se prevede modalitatea in care se justifica scutirea de TVA pentru importul de bunuri efectuat in Romania de catre Comisia Europeana sau de catre o agentie ori un organism infiintat in temeiul dreptului Uniunii Europene, procedura aplicabila in cazul in care conditiile pentru aplicarea scutirii de TVA aferente importului de bunuri inceteaza sa se mai aplice, precum si in cazul in care au fost efectuate importuri de bunuri in perioada cuprinsa intre 1 ianuarie 2021 – 31 octombrie 2021. De asemenea, este prevazuta modalitatea in care se justifica aplicarea scutirii de TVA pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii efectuata catre Comisia Europeana sau catre o agentie ori un organism infiintat in temeiul dreptului Uniunii Europene, procedura aplicabila in cazul in care conditiile pentru aplicarea scutirii de TVA pentru respectivele operatiuni inceteaza sa se mai aplice, precum si in cazul in care au fost efectuate livrari de bunuri/prestari de servicii in perioada cuprinsa intre 1 ianuarie 2021 – 31 octombrie 2021.

6. Potrivit prevederilor art.103 alin.(4) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cererea de pensionare poate fi retrasa de persoana care a depus-o, pana la emiterea deciziei de pensionare, se anunta intr-un comunicat al Casei Nationale de Pensii Publice.

Potrivit prevederilor art.106 alin.(3) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, decizia de pensie poate fi anulata la cererea titularului, in termen de 30 de zile de la comunicare. Acest lucru este valabil in situatia inscrierilor noi la pensie, nu si a  recalcularilor sau revizuirilor de drepturi aflate deja in plata.

7. In 2 noimbrie 2021, s-a publicat proiectul procedurii de acordare a esalonarii la plata, in forma simplificata. Prin OG nr. 11/2021 s-a introdus in Codul de procedura fiscala un capitol nou, care prevede o procedura permanenta de esalonare la plata, in forma simplificata, pentru obligatiile bugetare administrate de organul fiscal central. ANAF a publicat  proiectul procedurii de acordare a esalonarii la plata in forma simplificata .

Esalonarea simplificata presupune ca, pentru obligatiile fiscale principale si accesorii restante a caror vechime este de maximum 12 luni anterioare datei depunerii cererii si nestinse pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, administrate de organul fiscal central, denumit in continuare organ fiscal, se aproba esalonarea la plata pe o perioada de cel mult 12 luni.

Esalonarea la plata nu se acorda pentru obligatiile fiscale in suma totala mai mica de 500 lei in cazul persoanelor fizice, 2.000 lei in cazul asocierilor fara personalitate juridica si 5.000 lei in cazul persoanelor juridice. Pentru a beneficia de esalonarea la plata, debitorul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 • sa depuna o cerere la organul fiscal, la care debitorul poate anexa graficul de esalonare cuprinzand cuantumul propus al ratelor de esalonare
 • sa nu se afle in procedura falimentului
 • sa nu se afle in dizolvare
 • sa nu inregistreze obligatii fiscale restante cu o vechime mai mare de 12 luni anterioara datei depunerii cererii si nestinse la data eliberarii certificatului de atestare fiscala
 • sa nu i se fi stabilit raspunderea potrivit legislatiei privind insolventa si/sau raspunderea solidara, potrivit prevederilor art. 25 si Pe langa acestea, debitorul trebuie sa aiba depuse toate declaratiile fiscale, potrivit vectorului fiscal in conformitate cu ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala prin care sunt aprobate formularele de inregistrare fiscala a contribuabililor/platitorilor si a tipurilor de obligatii fiscale care formeaza vectorul fiscal. Aceasta conditie trebuie indeplinita la data eliberarii certificatului de atestare fiscala. Conditia aceasta se considera indeplinita si in cazul in care, pentru perioadele in care nu s-au depus declaratii fiscale, obligatiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de catre organul fiscal.

8. S-au publicat modelele documentelor necesare pentru solicitarea indemnizatiei de 75% pentru profesionisti, drepturi de autor, prin O 1004/02.11.2021.Indemnizatia se acorda pe baza de cerere si declaratie pe propria raspundere, insotita de documentul care atesta intreruperea temporara a activitatii, total sau partial si de copia documentului de identitate.

9. Prin O1721/03.11.2021 s-a publicat lista actualizata a marilor contribuabili, valabila incepand cu 01.01.2022. Lista se poate gasi pe site-ul ANAF.

10. Tichetele de masa se vor putea ridica in termen de 6 luni de la data vaccinarii cu schema complete, potrivit Ordinul nr. 2359/03.11.2021 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii, interimar, nr. 1.863/2021 privind acordarea alocatiei de hrana sub forma tichetelor de masa persoanelor care se vaccineaza cu schema completa de vaccinare impotriva virusului SARS-CoV-2. Ordinul prevede ca persoanele care se vaccineaza impotriva COVID-19 cu schema completa de vaccinare intre data intrarii in vigoare a OG nr. 19/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 si pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul sanatatii, cu modificarile ulterioare, si data distribuirii tichetelor de masa conform art. 4 pot ridica tichetele de masa de la unitatea care a efectuat ultima doza de vaccinare in termen de 6 luni de la data vaccinarii cu schema completa.

11. Formularele de inregistrare fiscala  vor avea o alta forma, utilizabila incepand cu 02 februarie 2022, ca urmare a publicarii O 1699/04.11.2021. Data intrarii in vigoare este de 90 de zile de la data publicarii in MOF.

In prezent, inregistrarea fiscala initiala se poate realiza numai fizic, pe hartie, prin depunerea declaratiei la registratura ANAF ori prin transmiterea acesteia prin posta cu scrisoare recomandata. Mentiunile ulterioare inregistrarii fiscale insa pot fi transmise prin mijloace electronice, prin completarea formularului 700 “Declaratie pentru inregistrarea/ modificarea in mediu electronic a mentiunilor ulterioare inregistrarii fiscale”. Prin acest ordin se extinde modalitatea de depunere a declaratiilor de inregistrare fiscala/de radiere a inregistrarii fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

Categoriile de obligatii fiscale care se inscriu in vectorul fiscal sunt:

 • taxa pe valoarea adaugata
 • impozitul pe profit
 • impozitul pe veniturile microintreprinderilor
 • accizele
 • impozitul pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor
 • impozitul pe reprezentanta
 • contributia de asigurari sociale datorata de persoanele fizice care au calitatea de salariati
 • contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele fizice care au calitatea de salariati
 • contributia asiguratorie pentru munca
 • redeventele miniere
 • redeventele petroliere
 • contributia pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii
 • impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice si al gazului natural
 • impozitul asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale
 • impozitul pe veniturile din activitatile de exploatare a resurselor naturale, altele decat gazele naturale
 • raxele datorate potrivit legislatiei din domeniul jocurilor de noroc
 • impozitul specific unor activitati

12. AJOFM Cluj a adus cateva precizari privind aplicarea OUG 111/2021 privind somajul tehnic: intrerupere totala sau partiala a activitatii.

Prin hotararile de Guvern privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei (in prezent HG nr. 1090/2021) o serie de activitati sunt interzise, limitate, restranse sau suspendate. Astfel, activitatile economice se pot desfasura numai in conditiile stabilite prin acestea.
Luand in considerare cele mai sus mentionate prin sintagma, pe perioada intreruperii temporare a activitatii, total sau partial’’ se au in vedere toate situatiile in care activitatea angajatorului este afectata de masuri pentru diminuarea impactului tipului de risc prevazute de hotararile Guvernului pentru prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei, care se concretizeaza fie in intreruperea totala a activitatii (interzicere, inchidere, suspendare), fie prin intreruperea partiala (interzicerea desfasurarii activitatii peste un anumit procent din capacitatea maxima a spatiului, peste un anumit numar de persoane), aceasta din urma generand in fapt o reducere a activitatii.

Usureaza-ti munca cu gestionarea documentelor si castiga timp pretios pentru afacerea ta! Testeaza produsele SmartBill: program facturare, gestiune si contabilitate. Afla din pagina dedicata e-Factura si e-Transport motivele pentru care merita sa alegi SmartBill.

Despre autor

Delia Mircea, FCCA, este coordonatorul editorial al Contzilla.ro, site-ul contabililor descurcareti, inca de la infiintare (2008). Experienta profesionala a editorului include doua banci, o importanta firma de soft contabil si ERP si o multinationala. In calitate de editor al Contzilla.ro a publicat peste 4.000 de articole de fiscalitate si contabilitate, articole citite de peste 5.000.000 de ori, de catre 1.500.000 de vizitatori unici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *