Autentificare Cloud

Contact

Bill
Ai o afacere? Cu SmartBill facturezi simplu, rapid si ai integrare gratuita e-Factura!       Afla mai multe
Intrebari din Domeniu

50 de informatii fiscale bine de stiut pentru 2022

Noutati fiscale

Inceputul fiecarui an aduce de regula mai multe schimbari legislative. Mai jos prezentam o lista care contine pe scurt atat noutati, cat si informatii fiscale valabile pentru anul 2022:

 1. Salariul minim incepand cu 01.01.2022 este de 2.550 lei. S-a eliminat salariul minim pentru studii superioare, dar se pastreaza salariul minim in constructii de 3.000 lei.
 2. Incepand cu data de 1 ianuarie 2022 , salariul de baza minim brut poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioada de maxim 24 de luni, de la momentul incheierii contractului individual de munca. Dupa expirarea perioadei respective, acesta va fi incadrat cu un salariu de baza  superior salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. Prevederile acestea se aplica si pentru salariatul incadrat cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, care are deja incheiat un contract individual de munca, perioada de maxim 24 de luni fiind calculata incepand cu data de 1 ianuarie 2022.
 3. Salariul mediu brut pe anul 2022 s-a stabilit la nivelul sumei de 6.095 lei.
 4. Contributia pentru persoane cu handicap neincadrate creste in 2022, fiind corelata cu cresterea salariului minim pe economie.
 5. Ajutorul de deces se stabileste in cazul  asiguratului sau pensionarului la 6.095 lei, iar pentru un membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 3.048 lei.
 6. Angajatii vor putea beneficia de cadouri si tichete cadou netaxabile in suma de 300 lei pentru cateva ocazii special prevazute de codul fiscal. Anterior plafonul era de 150 de lei. Aceste situatii sunt: cadouri oferite angajatilor precum si cele oferite pentru copiii minori ai acestora, cu ocazia Pastelui, Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase, cadouri oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie, cadouri oferite angajatilor in beneficiul copiilor minori ai acestora cu ocazia zilei de 1 iunie.
 7. Cadourile oferite angajatilor in afara limitelor si ocaziilor mentionate la pct. 6 se trateaza din punct de vedere fiscal la fel ca veniturile din salarii.
 8. Tot incepand cu ianuarie 2022, este interzisa acordarea de tichete cadou altor persoane decat angajatilor societatii.
 9. Incepand cu 01.01.2022 se majoreaza punctul de pensie cu 10%, de la 1.442 lei la 1.586 lei.
 10. Incepand cu 01.01.2022 se majoreaza alocatia de stat pentru copii: noua valoare va fi de 600 lei pana la 2 ani (3 ani cu dizabilitati) si 243 lei intre 2-18 ani.
 11. Incepand cu 01.01.2022 se majoreaza indemnizata sociala pentru pensionari cu 25%, de la 800 lei la 1.000 lei.
 12. Incepand cu data de 1 ianuarie 2022, nivelul minim al venitului lunar asigurat inscris in contractul de asigurare sociala incheiat in baza Legii nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 2.550 lei. Din initiativa casei teritoriale de pensii, toate veniturile asigurate inscrise in contractele de asigurare sociala al caror nivel se situeaza sub nivelul minim de 2.550 lei se vor modifica, prin notificarea asiguratului.
 13. In anul 2022, contabilitatea firmelor se poate tine, la fel ca in 2021,  fie in compartimente distincte, conduse de catre directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie (persoane care trebuie sa aiba studii superioare economice), fie  pe baza de contracte de prestari de servicii in domeniul contabilitatii, incheiate cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale CECCAR din Romania.
 14. Cotele de taxa valabile pentru anul 2022 sunt:
  • impozit micro: 1% sau 3%
  • impozit pe profit 16%
  • dividende 5%
  • CAS 25% (general),  4% in cazul conditiilor deosebite de munca, 8% – in cazul conditiilor speciale de munca si 21,25% in constructii, in anumite conditii.
  • CASS 10%
  • Impozit pe veniturile din salarii: 10%
  • TVA: 19% (general) si 9% respectiv 5% (cotele reduse)
 15. Plafonul pentru incadrarea ca microintreprindere ramane la 1.000.000 euro. Pentru anul 2022, in echivalent lei acesta este 4.948.100 lei.
 16. La veniturile din pensii pentru partea care depaseste 4.000 lei se va datora CASS, iar acest CASS se va putea scadea din baza de calcul a impozitului pe venit.
 17. Incepand cu data de 1 ianuarie 2022 se va aplica cota redusa de 5%  pentru livrarea de manuale scolare, carti, ziare si reviste si in format electronic, nu numai pe suport fizic cum era pana acum. Exceptie fac doar cele care au, in totalitate sau in mod predominant, un continut video sau un continut muzical audio si cele destinate exclusiv sau in principal publicitatii.
 18. Tot din ianuarie 2022 se aplica cota redusa de TVA de 5% pentru livrarea de energie termica in sezonul rece (intre 1 noiembrie a anului curent si data de 31 martie a anului urmator).
 19. Rambursarea TVA cu control ulterior devine permanenta din 1 februarie 2022.
 20. Nivelul maxim diurnei in 2022 pentru care nu se cosidera venit asimilat salariilor este pentru intern: 50 lei/zi, iar pentru extern 2.5 ori nivelul pentru institutii publice – stabilit separat pentru fiecare tara.
 21. Pentru PFA-uri cotele de taxe in 2022 sunt: impozit pe venit 10%, CASS 10% si CAS 25% daca veniturile PFA-ului depasesc 12 salarii minime pe economie, adica 30.600 lei.
 22. Declaratia 101 pe anul 2021 la platitorii de impozit pe profit si D 100 pe trimestrul 4 pentru microintreprinderi se va putea depune pana la 25 iunie 2022, ca urmare a aplicarii prevederilor OUG 153/2020.
 23. Pentru anul 2022, valoarea punctului amenda ramane 145 de lei.
 24. Acordarea sumele pentru educatie timpurie, mai precis a beneficiilor aferente acordarii acestora se suspenda pana la 31.12.2022.
 25. Tot pana la 31.12.2022 se supenda obligatia depunerii declaratiilor 392 A si B.
 26. Tichete de masa dar si celelalte bilete de valoare se vor emite exclusiv in format electronic, din februarie 2022.
 27. Tichetele emise pe suport hartie pana la data de 31 ianuarie 2022 sunt si raman valabile pana la expirarea datei de valabilitate inscrise pe acestea.
 28. La platitorii de impozit pe profit, din 2022, creste procentul de deductibilitate a provizioanelor pentru deprecierea creantelor de la 30% la 50%.
 29. Incepand cu luna martie 2022, ANAF  va accepta doar cereri in format electronic, iar daca se vor depune in format letric, acestea nu vor fi luate in considerare.
 30. Institutiile publice vor trebui sa se inregistreze in PatrimVen pana la 1 martie 2022.
 31. Incepand cu luna martie 2022, vor constitui infractiuni si se vor pedepsi cu inchisoare de la 1 an la 5 ani sau cu amenda retinerea si neplata, incasarea si neplata, in cel mult 60 de zile de la termenul de scadenta prevazut de lege, a impozitelor si/sau contributiilor prevazute intr-o lista anexata la actul normativ.
 32. Incepand cu 01.01.2022 se elimina obligatia depunerii anuale a declaratiei privind beneficiarul real – aceasta se va depune la inmatriculare si ori de cate ori intervine o modificare. Exceptie vor face persoanele juridice supuse obligatiei de inregistrare in registrul comertului, care au in structura actionariatului entitati inmatriculate/inregistrate si/sau care au sediul fiscal in jurisdictii necooperante din punct de vedere fiscal si/sau in jurisdictii cu grad inalt de risc de spalare a banilor si/sau finantare a terorismului si/sau in jurisdictii aflate sub monitorizarea organismelor internationale relevante, pentru risc de spalare a banilor/finantare a terorismului depun anual o declaratie privind beneficiarul real al persoanei juridice, in vederea inregistrarii in Registrul beneficiarilor reali al societatilor, in termen de 15 zile de la aprobarea situatiilor financiare anuale.
 33. Un alt element de noutate este ca depunerea declaratiei privind beneficiarii reali este considerata indeplinita si prin includerea, la inmatriculare, in actul constitutiv, a datelor de identificare a beneficiarilor reali si a modalitatilor in care se exercita controlul asupra persoanei juridice fara ca aceasta sa instituie obligatia intocmirii unui act modificator la actul constitutiv.
 34. Declaratia privind beneficiarul real poate avea forma de inscris sub semnatura privata ori forma electronica si poate fi transmisa la oficiul registrului comertului prin mijloace electronice, cu semnatura electronica, sau prin servicii de posta si curier sau prin ghiseul oficiului registrului comertului, personal sau prin reprezentant conform prevederilor legale. De asemenea, poate fi data si in fata reprezentantului oficiului registrului comertului sau se poate depune, personal sau prin reprezentant, avand data certa, data de notarul public ori atestata de avocat.
 35. Termenul de depunere a declaratiei de inactivitate la ANAF pentru firmele care nu  desfasurat activitate de la infiintare este de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, respectiv data de 1 martie 2022 .
 36. Termenul pentru depunerea situatiilor financiare ale firmelor este 150 de zile de la inchiderea exercitiului financiar, respectiv 30 mai 2022.
 37. ONG-urile vor depune situatiile financiare in 2022 pana la data de 2 mai 2022, termenul pentru acestea fiind de 120 de zile de la inchiderea exercitiului financiar.
 38. Institutiile publice nu vor mai putea solicita copii dupa documente emise de alte institutii ale statului din 01.01.2022 (Legea 267/2021) incepand cu 1 ianuarie 2022.
 39. Pragurile Intrastat pentru anul 2022 se mentin la nivelul anului 2021, adica  900.000 lei pentru expedieri intra-UE de bunuri si, respectiv, 900.000 lei pentru introduceri intra-UE de bunuri.
 40. Plafonul pentru care intervine obligatia PFA-urilor de a trece de la norma la sistem real, in 2022, ramane 100.000 euro, respectiv in echivalent lei: 492.040 lei.
 41. Sunt supuse auditului entitatile care, la data bilantului, depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele 3 criterii:
  • totalul activelor: 16.000.000 lei
  • cifra de afaceri neta: 32.000.000 lei
  • numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50
   Obligatia de auditare pentru entitatile prevazute la prezentul alineat se aplica atunci cand acestea depasesc limitele respective in doua exercitii financiare consecutive.
 42. Plafonul pentru a trece de la TVA la incasare la TVA normal este cifra de afaceri (determinata potrivit prevederilor art. 282 alin. (3) lit. a) CF ): 4.500.000 lei.
 43. Plafonul pentru trecerea de la platitor trimestrial de TVA la platitor lunar – este cifra de afaceri de 100.000 euro, respectiv 494.860 lei.
 44. Plafonul pentru care ai obligatia de a te inregistra ca platitor de TVA este cifra de afaceri, calculata dupa regulile fiscale de 300.000 lei.
 45. Termenul pentru depunerea declaratiei unice in 2022, pentru anul 2021, este miercuri, 25 mai 2022.
 46. Incepand cu anul 2022, se schimba regulile privind acordarea sponsorizarilor.
 47. Se introduce obligativitatea emiterii facturilor electronice prin RO e-Factura in cazul comercializarii produselor cu risc fiscal ridicat comercializate in relatia B2B incepand cu 1 iulie 2022.
 48. Incepand cu anul 2022 se aplica cota redusa de 5% pentru livrarea de locuinte care au o suprafata utila de maximum120 mp, exclusiv anexele gospodaresti, a caror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, depaseste suma de 450.000 lei, dar nu depaseste suma de 700.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adaugata, achizitionate de persoane fizice in mod individual sau in comun cu alta persoana fizica/alte persoane fizice. Orice persoana fizica poate achizitiona, incepand cu data de 1 ianuarie 2022, in mod individual sau in comun cu alta persoana fizica/alte persoane fizice, o singura locuinta a carei valoare depaseste suma de 450.000 lei, dar nu depaseste suma de 700.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusa de 5%.
 49. ANAF  a demarat in 2021 o verificare a veniturilor obtinute din activitati specifice mediului online, precum monetizarea publicarii de continut multimedia pe website-uri, retele de socializare si platforme audio-video (Facebook, YouTube s.a.), sau din vanzarea de programe/aplicatii software pe platforme dedicate, precum Google Play Store. In 2021 s-au identificat venituri nedeclarate de 26,33 milioane lei. Actiune de verificare va continua in 2022.
 50. In 2022 indemnizatia pentru insotitor, in cazul pensionarilor de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate, este de 1.269 lei.

Usureaza-ti munca cu gestionarea documentelor si castiga timp pretios pentru afacerea ta! Testeaza produsele SmartBill: program facturare, gestiune si contabilitate. Afla din pagina dedicata e-Factura si e-Transport motivele pentru care merita sa alegi SmartBill.

Despre autor

Delia Mircea, FCCA, este coordonatorul editorial al Contzilla.ro, site-ul contabililor descurcareti, inca de la infiintare (2008). Experienta profesionala a editorului include doua banci, o importanta firma de soft contabil si ERP si o multinationala. In calitate de editor al Contzilla.ro a publicat peste 4.000 de articole de fiscalitate si contabilitate, articole citite de peste 5.000.000 de ori, de catre 1.500.000 de vizitatori unici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *