Business Know-How

Veniturile din dividende in 2024

Din punct de vedere al legislatiei societatilor comerciale, dividendul este definit drept cota-parte din profit ce se plateste fiecarui asociat. Din punct de vedere fiscal dividendul este definit drept o distribuire in bani sau in…